ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

H Βettaoffice βρισκεται σε διαπραγματεύσεις για την ανάληψη 2 μεγάλων project που αφορούν την κατασκευή 2 πανσίον νεότητας.